Jobs Page

GWEITHIO YN ARCHWILIO CYMRU

Byddwch yn falch o ble chi'n gweithio. Mwynhewch yr hyn chi'n ei wneud.

Mae tri phrentis Archwilio Cymru yn cymryd rhan!

calculator, laptop, 3 people icons

Mae'r Senedd yn chwilio ar hyn o bryd am ddau Aelod Anweithredol a Chadeirydd i ymuno â Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.

Os byddant yn llwyddiannus, bydd ymgeiswyr yn rhan o'r Bwrdd a fydd yn gyfrifol am gyfeiriad strategol Swyddfa Archwilio Cymru ac am sicrhau bod y sefydliad yn cael ei reoli’n effeithlon ac yn gost-effeithiol.

Caiff y Cadeirydd ei benodi gan Aelodau Anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru, felly fe gaiff ei benodi'n Aelod Anweithredol o'r Bwrdd i ddechrau.

Mae'r Bwrdd yn cynnwys:

  • Pum aelod anweithredol (gan gynnwys y Cadeirydd)
  • Archwilydd Cyffredinol Cymru
  • Tri chyflogydd Swyddfa Archwilio Cymru

Canfuwch fwy

Swnio fel rhywbeth y byddai gennych ddiddordeb ynddo?

Edrychwch ar wefan y Senedd [yn agor mewn ffenest newydd] i ganfod mwy.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16 Medi 2022

Chwyddwydr sy'n cynnwys eicon person

Rydym wrth ein bodd i gydweithio â chynrychiolwyr eraill o'r sector cyhoeddus yn ne-ddwyrain Cymru i gynnal y digwyddiad Partneriaeth Busnes Symudedd Cymdeithasol cyntaf.

myfyriwr ac oedolyn yn dysgu o flaen cyfrifiadur

Daw'r strategaeth bum mlynedd newydd hon ar adeg dyngedfennol i wasanaethau cyhoeddus

Eiconau am strategaeth

BUDDION

Wrth ddewis gweithio i ni byddwch yn ymuno â sefydliad sy'n cynnig manteision sylweddol.

GWEITHIO YN ARCHWILIO CYMRU

Ein nod yw bod yn sefydliad sy'n cael ei redeg yn dda, yn atebol, yn uchel ei barch a sy'n lle gwych i weithio.

GWEITHIO I NI

Rydym am i Archwilio Cymru fod yn fan lle mae pobl yn falch o weithio a mwynhau'r hyn y maent yn ei wneud - amgylchedd cynhwysol y gall pawb ragori ynddo.

Gweler canlyniadau ein Harolwg Staff yma.

  • SWYDDI DDIWEDDARAF

    Swyddog Dadansoddi Data
    Ynglŷn â'r swydd  Mae Archwilio Cymru am recriwtio Swyddog Dadansoddi Data. Ydych chi'n brofiadol ym myd gwyddor data a dadansoddi data? Oes gennych chi angerdd am raglenni ac arloesi?