Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Yng Nghynllun Blynyddol Archwilio Cymru, mae'r Archwilydd Cyffredinol a Chadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru yn amlinellu ein blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf.

  Ychydig amdanom ni

  Ar ran pobl Cymru, ac yn gwbl annibynnol ar y llywodraeth, rydym yn archwilio gwariant cyhoeddus ac yn nodi ffyrdd o wella gwasanaethau cyhoeddus.

  Rydym yn archwilio tua £21 biliwn o incwm a gwariant, sydd dros chwarter cynnyrch domestig gros Cymru.

  Ynglŷn â'n Cynllun

  Mae ein Cynllun Blynyddol yn amlinellu ein blaenoriaethau a'n rhaglenni gwaith arfaethedig dros y 12 mis nesaf, ar gyfer ein gwaith archwilio a’n gwaith o weithredu’r busnes.

  Mae gan archwilio ran hanfodol o ran rhoi'r wybodaeth a'r sicrwydd sydd eu hangen ar y cyhoedd, gwleidyddion, penderfynwyr a dylanwadwyr ynghylch pa mor dda y mae arian cyhoeddus yn cael ei wario.

  Yn ein Cynllun, rydym yn crynhoi’r prif ffactorau a fydd yn dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn cyflawni ein rhaglen o waith archwilio dros y blynyddoedd nesaf.

  Bydd ein Strategaeth Pum Mlynedd yn cael ei lansio yn ddiweddarach yng ngwanwyn 2022.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Mae pwyslais ein gwaith archwilio yn parhau i esblygu i adlewyrchu'r modd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ymateb i'r heriau a wynebwn

  Gweld mwy
CAPTCHA