Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae ein hadroddiad yn ystyried dull strategol awdurdodau lleol o weithio gyda Mentrau Cymdeithasol.

  Dyma'r ail o dri adolygiad ar yr her o leddfu a mynd i'r afael â thlodi.

  Nod ein hargymhellion yw cefnogi awdurdodau lleol i weithio'n effeithiol gyda Mentrau Cymdeithasol i wneud y mwyaf o'u heffaith, gwneud gwell defnydd o adnoddau a gwella gwasanaethau i bobl a chymunedau.

  Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn tynnu sylw at y rôl bwysig y mae mentrau cymdeithasol yn ei chwarae wrth ddiwallu'r anghenion a helpu pobl mewn cymunedau ledled Cymru.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Mae angen i Fentrau Cymdeithasol gael eu defnyddio'n well gan awdurdodau lleol er mwyn sicrhau'r effaith mwyaf posibl ar gyfer y bobl a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu

  Gweld mwy
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Amser am newid – Tlodi yng Nghymru

  View more
CAPTCHA