Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae ein briff data wedi'i gynllunio i ddod ag ystod o fetrigau a thueddiadau at ei gilydd sy'n helpu i ddangos yr heriau y mae angen eu goresgyn yn lleol ac yn genedlaethol o fewn y GIG yng Nghymru. 

  Mae'r heriau hynny'n sylweddol ac nid ydynt yn unigryw i Gymru, fodd bynnag, rhaid mynd i'r afael â nhw os yw'r GIG am aros yn addas i'r diben ac yn lle gwerth chweil i weithio.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Mae Briff Data newydd yn amlygu heriau'r gweithlu sy'n wynebu'r GIG yng Nghymru

  View more
CAPTCHA