Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru – hyd at Mawrth 2020

Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

 • Bwrdd Iechyd Hywel Dda Moderneiddio Tâl 2011

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Hywel Dda fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Ymddiriedolaeth GIG Felindre Moderneiddio Tâl 2011

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel rhan o'r gwaith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Moderneiddio Tâl 2011

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Moderneiddio Tâl 2011

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Moderneiddio Tâl 2011

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Moderneiddio Tâl 2011

  Contract meddygon ymgynghorol y GIG yw'r fframwaith cenedlaethol sy'n llywodraethu amodau gwaith a graddau cyflog meddygon ymgynghorol. Daeth y ...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Moderneiddio Tâl 2011

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Darparu gwasanaethau TGCh a phrosiectau TGCh o dan gontract Merlin

  Mae'r adroddiad hwn yn ystyried p'un a gyflawnodd gwasanaethau TGCh craidd a gwasanaethau i gefnogi prosiectau TGCh a ddarparwyd o dan y Contract...

  National Reports
  Central Government
 • Ymddiriedolaeth GIG Felindre Arlwyo mewn Ysbytai 2010

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel rhan o'r gwaith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Adroddiad Archwilio Blynyddol 2010

  Cyflwynwyd llythyr blynyddol interim i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (y Bwrdd Iechyd) ym mis Mehefin 2010. Roedd yr adroddiad ...

  Local Reports
  Health
  Finance

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.