• clawr yr adroddiad
  Gwneud y Mwyaf o Arian yr UE – y Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a’r…
 • Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Blynyddol…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bro Morgannwg – Cymhwyso’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy mewn…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adroddiad Archwilio…
 • Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
  Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Asesiad Strwythuredig 2022
Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2018-20
12 Hydref 2020

Mae deilliannau’r Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru wedi cynyddu £2.7 miliwn i £8 miliwn yn ymarfer 2018-20.

Related News

£8m o dwyll a gordaliadau wedi’u canfod yng Nghymru trwy’r Fenter Twyll Genedlaethol

Hoffem gael eich adborth