Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2018-20

Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2018-20
12 October 2020

Mae deilliannau’r Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru wedi cynyddu £2.7 miliwn i £8 miliwn yn ymarfer 2018-20.

£8m o dwyll a gordaliadau wedi’u canfod yng Nghymru trwy’r Fenter Twyll Genedlaethol

We'd like your feedback