Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
Cyngor Sir Powys – Llamu Ymlaen – Rheoli'r Gweithlu
25 Tachwedd 2022

Gwnaethon ni adolygu trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli ei weithlu. Edrychwyd ar sut mae'r Cyngor yn cynllunio'n strategol ar gyfer ei weithlu, sut mae'n monitro'r defnydd o'i weithlu a sut mae'n adolygu ac yn gwerthuso effeithiolrwydd ei drefniadau.

Gwelsom fod gan y Cyngor gynlluniau clir a threfniant cynllunio gwasanaethau effeithiol i ddarparu ei agenda cynllunio'r gweithlu yn y tymor byr a hwy o ac mae'n gweithio gyda phartneriaid a staff i wneud hyn.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth