Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
Cyngor Sir Powys – Llamu Ymlaen – Rheoli'r Gweithlu

Gwnaethon ni adolygu trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli ei weithlu. Edrychwyd ar sut mae'r Cyngor yn cynllunio'n strategol ar gyfer ei weithlu, sut mae'n monitro'r defnydd o'i weithlu a sut mae'n adolygu ac yn gwerthuso effeithiolrwydd ei drefniadau.

Gwelsom fod gan y Cyngor gynlluniau clir a threfniant cynllunio gwasanaethau effeithiol i ddarparu ei agenda cynllunio'r gweithlu yn y tymor byr a hwy o ac mae'n gweithio gyda phartneriaid a staff i wneud hyn.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA