Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

delwedd clawr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
25 Ionawr 2021

Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

We'd like your feedback