delwedd clawr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
27 Mawrth 2020

Fe archwilion ni i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyflawni’r buddsoddiadau sy’n flaenoriaeth ar gyfer cyfleusterau hamdden i gynyddu cyfranogiad mewn ymarfer corff a chyfrannu at iechyd a lles trigolion.

Canfu ein harchwiliad fel a ganlyn: ceir enghreifftiau amlwg o’r modd y mae’r Cyngor yn cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy i’w fuddsoddiad mewn cyfleusterau hamdden, ond mae cyfleoedd i ddatblygu cynlluniau tymor hwy a chynnwys pobl yn y broses o lunio’r ddarpariaeth hamdden ar gyfer y dyfodol.

Hoffem gael eich adborth