Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynnydd wrth Ymdrin â Phryderon Allweddol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynnydd wrth Ymdrin â Phryderon Allweddol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynnydd wrth Ymdrin â Phryderon Allweddol
15 Ebrill 2021

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o gynnydd y Cyngor o ran ymdrin â’r pryderon y soniwyd amdanynt yn ein llythyr a anfonwyd at y Cyngor ym mis Mai 2019, a’r rheiny a nodwyd yn adroddiad John Gilbert ym mis Medi 2019, ac adroddiad Asesiad Cyflym y Bwrdd Gwella a Sicrwydd ym mis Rhagfyr 2019. Yn yr adroddiad hwn, rydym hefyd yn nodi’r meysydd sy’n parhau i fod yn destun pryder ac yn gwneud cyfres o argymhellion dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus Cymru.

Mae’r Cyngor wedi dangos gwytnwch yn ei ymateb i heriau diweddar ac wedi gwneud cynnydd o ran datblygu cynllun gwella, ond mae angen iddo fynd i’r afael ar frys â’i ddiffyg capasiti i yrru’r trawsnewid sydd ei angen, a defnyddio’r adnoddau sydd ganddo ar gael i gryfhau ei wytnwch dros y tymor canolig i’r tymor hir.

We'd like your feedback