Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Adolygiad o Gydnerthedd Ariannol, Pobl a Pherfformiad yn y Gwasanaethau Cymunedoll: clawr adrodwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Adolygiad o Gydnerthedd Ariannol, Pobl a Pherfformiad yn y Gwasanaethau Cymunedol
11 Hydref 2021

Mae'r adolygiad hwn yn archwilio gwydnwch cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymunedol y Cyngor, gan ganolbwyntio ar reoli ariannol, pobl a pherfformiad. Mae hefyd yn ystyried sut mae'r Cyngor wedi ymateb i'n hadolygiad o wasanaethau gwastraff yn 2017.

Canfu'r adolygiad fod cyfleoedd i'r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymunedol feithrin gwydnwch drwy rannu'r dysgu a'r arferion da sy'n amlwg mewn meysydd gwasanaeth penodol i ddatblygu ei drefniadau ymhellach i reoli perfformiad, a chryfhau cynllunio ariannol a chynllunio'r gweithlu strategol.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth