Ciniawau i Denantiaid sy'n cael Cymorth - Cymdeithas Tai Taf

Ciniawau i Denantiaid sy'n cael Cymorth - Cymdeithas Tai Taf
09 March 2011

Roedd y Gymdeithas yn cynnal Ciniawau rheolaidd gyda thenantiaid sy'n cael cymorth. Câi tenantiaid eu hannog a'u cynorthwyo i fynd i'r ciniawau, a roddai'r cyfle iddynt gwrdd â thenantiaid eraill a staff eraill o'r gymdeithas mewn awyrgylch anffurfiol a chynorthwyol.

Yn y Ciniawau, rhoddai'r Gymdeithas wybodaeth i breswylwyr gan gynnal arolygon anffurfiol i gael barn preswylwyr. Bu'r Gymdeithas yn Ilwyddiannus o ran cynnwys preswylwyr ag ystod eang o anghenion Cymorth. Roedd y preswylwyr hynny a oedd yn mynd i'r ciniawau yn eu gwerthfawrogi'n fawr, fel cyfle i gael mwy o wybodaeth am y Gymdeithas a thenantiaid eraill, ac i Ieisio eu barn a chael y Gymdeithas i weithredu arni. 

Enw cyswllt: Ellaine Ballard
Swydd: Prif Weithredwr
Ffôn: 02920 259100
E-bost: e.baIIard@tafhousing.co.uk
Cyfeiriad:
307-315 Cowbridge Road East
Treganna
Caerdydd
CF5 1JD

We'd like your feedback