Delwedd clawr blaen Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Gwasanaethau Radioleg: Y Diweddaraf am Gynnydd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Gwasanaethau Radioleg: Y Diweddaraf am Gynnydd
17 Ionawr 2022

Gwnaethom gynnal asesiad lefel uchel o’r cynnydd a wnaed gan y Bwrdd Iechyd i fynd i’r afael â’r argymhellion yn ein hadroddiad yn 2017 ar ei wasnaethau radioleg.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwella’n sylweddol y ffordd y mae’n cynllunio ac yn darparu gwasanaethau radioleg drwy arweinyddiaeth gref a defnyddio modelu galw a chapasiti i nodi a gweithredu atebion er mwyn ymateb i’r galw cynyddol a’r newidiadau i ddarpariaeth gwasanaethau a llwybrau cleifion. Wrth i wasanaethau ehangach ddechrau adfer bellach ar ôl y pandemig, mae gan y galw a ataliwyd o ganlyniad i oedi wrth gael triniaeth y potensial, serch hynny, i greu heriau i’r gwasanaethau radioleg.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth