Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020

Delwedd clawr blaen Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020 - Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020
24 Mawrth 2021

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’m gwaith archwilio yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a wnaed i gyflawni fy nghyfrifoldebau dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Roedd cyfrifon y Bwrdd Iechyd wedi'u paratoi'n briodol ac yn faterol gywir, gan gyflawni ei ddyletswyddau ariannol i sicrhau cydbwysedd ariannol ar gyfer y cyfnod o dair blynedd a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020 a chynnal llywodraethu da cyffredinol yn ystod y pandemig.

We'd like your feedback