Bwrdd Iechyd Hywel Dda Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

Bwrdd Iechyd Hywel Dda Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10
09 March 2011

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Mae'r Llythyr Archwilio interim hwn (y Llythyr) i Fwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) yn ymwneud â'm harchwiliadau terfynol o gyrff rhagflaenol y Bwrdd ar gyfer y cyfnod o chwe mis hyd at 30 Medi 2009. Nodwyd y gwaith y sonnir amdano yn y Llythyr yn y strategaethau archwilio y cytunwyd arnynt ar gyfer y sefydliadau canlynol: 

  • Ymddiriedolaeth GIG Hywel Dda 
  • Bwrdd Iechyd Lleol (BILl) Sir Gaerfyrddin 
  • BILl Sir Benfro 
  • BILl Ceredigion

We'd like your feedback