Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
13 October 2020

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ar gyfer atal a chanfod twyll.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn dangos ymrwymiad i atal twyll, mae ganddo drefniadau addas i roi cymorth i atal a chanfod twyll ac mae’n gallu ymateb yn briodol lle mae twyll yn digwydd.

We'd like your feedback