Adroddiad blynyddol a chyfrifon yr Archwilydd Cyffredinol - Ebrill 2010 i Fawrth 2011

Adroddiad blynyddol a chyfrifon yr Archwilydd Cyffredinol - Ebrill 2010 i Fawrth 2011
31 March 2011

Every year Rydym yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol bob blwyddyn, sydd yn crynhoi ein gwaith dros y 12 mis diwethaf. Mae'n nodi ein huchafbwyntiau, llwyddiannau a'n ffocws yn y dyfodol.

Paratowyd yr adroddiad blynyddol hwn a’r cyfrifon yn unol â pharagraff 13 o Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 ar ffurf a gyfarwyddwyd gan y Trysorlys.

We'd like your feedback