Diogelu data, preifatrwydd a data personol

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffordd y defnyddir eich data, ein polisïau llywodraethu gwybodaeth a’n gweithdrefnau, hysbysiadau preifatrwydd neu eich hawliau fel unigolyn o dan gyfraith diogelu data, gellwch gysylltu â Martin Peters, ein Swyddog Diogelu Data:
E-bost: infoofficer@audit.wales
Post:   
Y Swyddog Diogelu Data
1 Cwr y Ddinas
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ
Ffôn: 029 2032 0500

Eich Hawliau

Mae gwybodaeth ynghylch eich hawliau fel unigolyn o dan gyfraith diogelu data ar gael oddi ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth [opens in new window]
Mae eich hawliau’n cynnwys yr hawl i gael copi o’r data personol yr ydym yn ei gadw amdanoch chi a chewch wneud cais:
E-bost: infoofficer@audit.wales. 
Post:
Y Swyddog Gwybodaeth
1 Cwr y Ddinas
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ
Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.