Events

 • Prif heriau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol
  Mwy am y digwyddiad hwn Bydd ein gweminarau yn cynorthwyo Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i weithredu newidiadau i wella'r ffordd y
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Gweithio mewn partneriaeth i frwydro yn erbyn twyll
  Mwy am y digwyddiad yma Byddwn ni'n rhannu technegau archwilio, deallusrwydd a defnydd dadansoddeg data er mwyn atal a darganfod twyll.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Gweminar: Paratoadau yng Nghymru am Brexit ‘heb gytundeb’
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Gweminar: Gadewch i ni siarad am ddiogelwch seiber
  Mae seiber-ymosodiadau yn ddigwyddiadau bob dydd ledled y byd.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Cefnogi pobl yn eu cymunedau: Lleihau derbyniadau diangen i’r ysbyty
  Dyma’r gwirionedd... mae’r GIG yn delio gyda dros 1 miliwn o gleifion bob 36 awr. *
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw
  Sut ydych chi'n ei wneud? Ffocws y digwyddiad hwn fydd sut y gallwn gynllunio a darparu gwasanaethau efo pobl ifanc sy'n helpu iddynt at
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Buddion Cyffredin: Creu Cydweithrediad Rhwng Cymru a Gwlad y Basg
  Os ydych, dewch i ddysgu o brofiadau Gwlad y Basg (Gogledd Ddwyrain Sbaen), sy'n cael ei gydnabod yn gyffredinol fel rhanbarth dynamig a llwyddiann
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • A all yr economi gymdeithasol ein hachub?
  A hoffech ddysgu mwy am y ffordd y gall cymunedau elwa ar yr economi gymdeithasol, ond na allwch ddod i'n cynhadledd diwrnod llawn?
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Creu Cymunedau Cydnerth
  Mae Cymru gydnerth yn un o saith nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, ac mae'r term cymunedau cydnerth wedi dod yn thema gyffr
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Gweminar: Pam bod defnyddio data'n effeithiol yn ein galluogi I wneud penderfyniadau gwell
  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ein hannog i feddwl ac i weithredu mewn ffordd wahanol, ac mae hyn yn golygu defnyddio data gwahanol a
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Gweithio mewn partneriaeth: Dal y drych i fyny
  Cydnabyddir yn eang na ellir parhau i gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus drwy ddefnyddio dull seilo traddodiadol.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Ysbrydoli gwasanaethau cyhoeddus i gyflawni annibyniaeth a lles trwy uchelgais ddigidol
  Ym myd cyfnewidiol technoleg ddigidol, mae deall a gwneud y defnydd gorau o declynnau newydd wrth sicrhau bod gan bobl yng Nghymru y sgiliau sydd e
  1970-01-01
  00:00
  00:00

Each year, we hold a number of good practice events. Most of them are shared learning seminars/webinars.

These workshops bring together individuals from across the Welsh public sector to share ideas and good practice on specific issues.

When you sign up to an event that we have organised we collect specific information about you as a delegate, facilitator or contributor. Find out more in our privacy policy.

Good practice resources

Visit the good practice section to access all the resources from our shared learning events.