llythyren A lliw oren ar ei hochr
Y Fenter Twyll Genedlaethol 2020-21

Mae £6.5 miliwn o dwyll a gordaliadau wedi'u nodi

Y deilliannau cronnus o'r Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru ers 1996 yw £49.4 miliwn bellach. Cyfanswm cronnus Deilliannau'r Fenter Twyll Genedlaethol ar draws y DU yw £2.37 biliwn bellach.

Ymarferiad gwrth-dwyll ledled sector cyhoeddus y DU yw'r Fenter Twyll Genedlaethol, sy'n ceisio atal a chanfod twyll.

Mae deilliad y Fenter Twyll Genedlaethol yn disgrifio cyfanswm y symiau o ran twyll, gordaliadau a gwall sy'n cael eu canfod gan yr ymarferiad Menter Twyll Genedlaethol ac amcangyfrif o golledion yn y dyfodol y mae'n eu hatal.

Er bod mwyafrif cyfranogwyr y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru’n dangos ymrwymiad cryf i wrthsefyll twyll, gwnaeth 13 o'r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru nodi 95% o’r deilliannau o ran twyll a chamgymeriadau a gafwyd gan awdurdodau lleol Cymru.

 

Gweler ein fersiwn testun plaen o'r adroddiad [yn agor mewn ffenestr newydd]

 

Related News

£6.5 miliwn o dwyll ac ordaliadau a nodwyd gan y Fenter Twyll Cenedlaethol yng Nghymru

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA