Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Y deilliannau cronnus o'r Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru ers 1996 yw £49.4 miliwn bellach. Cyfanswm cronnus Deilliannau'r Fenter Twyll Genedlaethol ar draws y DU yw £2.37 biliwn bellach.

  Ymarferiad gwrth-dwyll ledled sector cyhoeddus y DU yw'r Fenter Twyll Genedlaethol, sy'n ceisio atal a chanfod twyll.

  Mae deilliad y Fenter Twyll Genedlaethol yn disgrifio cyfanswm y symiau o ran twyll, gordaliadau a gwall sy'n cael eu canfod gan yr ymarferiad Menter Twyll Genedlaethol ac amcangyfrif o golledion yn y dyfodol y mae'n eu hatal.

  Er bod mwyafrif cyfranogwyr y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru’n dangos ymrwymiad cryf i wrthsefyll twyll, gwnaeth 13 o'r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru nodi 95% o’r deilliannau o ran twyll a chamgymeriadau a gafwyd gan awdurdodau lleol Cymru.

   

  Gweler ein fersiwn testun plaen o'r adroddiad [yn agor mewn ffenestr newydd]

   

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  £6.5 miliwn o dwyll ac ordaliadau a nodwyd gan y Fenter Twyll Cenedlaethol yng Nghymru

  View more
CAPTCHA