Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae Amgueddfa Cymru’n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, a sefydlwyd trwy Siarter Frenhinol, ac mae’n cael y rhan fwyaf o’i chyllid gan Lywodraeth Cymru.

  Mae hefyd yn cael ei goruchwylio’n rheoleiddiol gan y Comisiwn Elusennau, ac felly’n cael ei rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru a’r Comisiwn Elusennau.

  Mae canfyddiadau allweddol adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn cynnwys:

  • Diffyg Polisïau Digonol
  • Trefniadau Llywodraethu a Phenderfynu
  • Defnydd Amheus o Arian Cyhoeddus
  • Ymwneud Aneglur gan y Llywodraeth

  Mae ein hadroddiad yn fodd i atgoffa’r holl gyrff cyhoeddus ynghylch pwysigrwydd rhoi fframweithiau ac egwyddorion llywodraethu ar waith mewn modd priodol i ddiogelu arian cyhoeddus a hyder y cyhoedd.

CAPTCHA