Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Yng nghyd-destun cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25, mae'r Archwilydd Cyffredinol yn nodi themâu allweddol y mae gwaith Archwilio Cymru yn awgrymu a fyddai'n helpu'r llywodraeth a sefydliadau cyhoeddus i sicrhau mwy o werth o'r arian y maent eisoes yn ei wario, gan gynnwys:

  • Lleihau cost a niwed i hyder y cyhoedd o fethiannau mewn llywodraethu a rheolaeth ariannol;
  • Lleihau i’r eithaf golledion trwy dwyll a gwallau 
  • Sicrhau bod ein tirwedd gymhleth gwasanaethau cyhoeddus yn darparu gwerth am arian; 
  • Mynd i'r afael â materion hirdymor yn ymwneud â'r gweithlu ar draws llawer o sectorau a phroffesiynau;
  • Cyflymu'r defnydd o dechnoleg ddigidol i ysgogi trawsnewid o ran gwasanaethau ac effeithlonrwydd, tra'n mynd i'r afael ag allgáu digidol;
  • Newid mewn adnoddau tuag at atal er mwyn osgoi costau uwch yn y dyfodol; a
  • Gwerthuso'n drylwyr penderfyniadau o ran gwerth am arian a ategir gan fonitro effeithiol a gwerthuso canlyniadau.
  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  O ymdrin â heriau wrth iddynt godi i ddiogelu at y dyfodol – yr her i wasanaethau cyhoeddus Cymru

  View more
CAPTCHA