Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Ein canfyddiad cyffredinol yn yr adolygiad hwnnw oedd bod angen mynd i'r afael ar frys â materion perfformiad sylweddol a hirsefydlog yn y gwasanaeth cynllunio er mwyn helpu i gefnogi'r gwaith o gyflawni uchelgeisiau'r Cyngor.

    Roedd ein hadroddiad yn cynnwys 17 argymhelliad i'r Cyngor fynd i'r afael â nhw. Daw'r adroddiad hwn yn dilyn y camau y mae'r Cyngor yn eu cymryd i fynd i'r afael â'r argymhellion hynny.

    Canfuom fod y Cyngor wedi cymryd camau pendant, cyflym mewn ymateb i ganfyddiadau ein hadroddiad yn 2021.

    Ein canfyddiad cyffredinol o'r adolygiad hwn yw bod y Cyngor wedi llwyddo i fynd i'r afael â'n holl argymhellion ac wedi ymateb yn gyflym i sicrhau gwelliannau sylweddol yn ei wasanaeth cynllunio.

CAPTCHA