Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Gosod amcanion llesiant

Aethom ati i ateb y cwestiwn 'i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod ei amcanion llesiant newydd'.

Mae'r Cyngor wedi cymhwyso'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy wrth bennu ei Amcanion Llesiant. Bydd ymgorffori ei ddull o ymgysylltu a monitro perfformiad yn cryfhau hyn ymhellach.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA