Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol er budd y cyhoedd wedi nodi bod Cyngor Cymuned Llanferres wedi methu â chadw at ei drefniadau Caffael ei hun yr oedd wedi'u sefydlu er mwyn sicrhau ei fod yn cael gwerth am arian.

  Mae ein hadroddiad yn nodi diffygion sylweddol a systemig yn y ffordd y mae'r Cyngor yn caffael gwaith. Yn benodol, mae'r adroddiad yn nodi y gallai'r Cyngor fod wedi camarwain contractwyr a wnaeth gais am waith.

  Nododd yr archwiliad ddiffygion sylweddol yn y ffordd yr oedd y Cyngor yn caffael gwaith maes chwarae Maeshafn mewn perthynas â'r prosiect hwn.

  Yr hyn a chanfuom:

  • methodd y Cyngor â hysbysebu'r contract ar gyfer tendr ac yn hytrach aeth at gwmnïau unigol i ddarparu dyfynbrisiau;
  • yn dilyn derbyn dyfynbrisiau ar gyfer y cynllun gwreiddiol aeth y Cyngor at bumed contractwr posibl i ddarparu dyfynbris ar gyfer rhan o'r cynllun yn unig;
  • camarweiniodd y Cyngor y tri chwmni a oedd wedi darparu dyfynbrisiau i ddechrau pan ofynnodd am ddyfynbrisiau diwygiedig i eithrio gwaith paratoi tir.

  Mae ein hadroddiad yn amlinellu sawl argymhelliad i gynorthwyo'r Cyngor i wella ei arferion caffael.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Diffygion sylweddol wedi’u canfod yn nhrefniadau rheolaeth ariannol a chadw cofnodion Cyngor Tref Rhydaman a Chyngor Cymuned Llanferres

  Gweld mwy
CAPTCHA