clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022

Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers y Crynodeb Archwilio Blynyddol diwethaf a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2022. Mae ein crynodeb archwilio’n rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA