clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
 • clawr yr adroddiad
  Gwneud y Mwyaf o Arian yr UE – y Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a’r…
 • Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Blynyddol…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bro Morgannwg – Cymhwyso’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy mewn…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adroddiad Archwilio…
 • Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
  Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Asesiad Strwythuredig 2022
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad Rheoli Perfformiad
22 Mawrth 2023

Gwnaethom adolygu trefniadau rheoli perfformiad y Cyngor er mwyn sefydlu pa mor dda y maent yn hysbysu'r Cyngor o gynnydd wrth gyflawni ei flaenoriaethau. Pan gafodd yr adolygiad fe wnaeth y Cyngor gydnabod bod angen gwella eu proses rheoli perfformiad.

Ar y cyfan, gwelsom nad yw trefniadau rheoli perfformiad y Cyngor yn ei alluogi'n gyson i werthuso a rheoli ei berfformiad yn effeithiol.

Hoffem gael eich adborth