Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Nod ein hadolygiad oedd ateb y cwestiwn: A yw trefniadau Bwrdd y Rhaglen Arweinyddiaeth Drawsnewidiol yn cynorthwyo’r pedwar corff3 i ddatblygu dulliau effeithiol a chynaliadwy o weithio’n rhanbarthol?

    Ar y cyfan, canfuwyd bod Bwrdd y Rhaglen Arweinyddiaeth Drawsnewidiol mewn sefyllfa dda i ddatblygu gweithio rhanbarthol cryfach gan adeiladu ar y cysylltiadau cynhyrchiol dros y 18 mis diwethaf.

    Fodd bynnag, mae angen iddo sicrhau bod ei gynllunio yn fwy integredig a thymor hwy, cryfhau agweddau ar ei drefniadau llywodraethu a bod yn fwy uchelgeisiol wrth ddefnyddio ei adnoddau craidd cyfunol i gael mwy o effaith ar ranbarth Cwm Taf Morgannwg.

CAPTCHA