Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Gyda ffocws penodol ar y canlynol:

  • Tryloywder, effeithiolrwydd a chydlyniant y Bwrdd
  • Systemau sicrwydd corfforaethol
  • Dull corfforaethol o gynllunio
  • Dull corfforaethol o reoli arian.

  Nid ydym wedi adolygu trefniadau gweithredol y Bwrdd Iechyd fel rhan o’r gwaith hwn. 

  Ar y cyfan, canfuom fod y Bwrdd Iechyd wedi cynnal trefniadau effeithiol er mwyn sicrhau trefniadau llywodraethu da a’i fod wedi mabwysiadu strategaeth hirdymor ddiwygiedig. Mae cyfleoedd ar gael i wella rhai trefniadau, cefnogi’r gwaith o gyflawni amcanion strategol diwygiedig y sefydliad, a mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu’r Bwrdd Iechyd.

CAPTCHA