Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae’r Ddeddf honno yn ei gwneud yn ofynnol inni:

  • archwilio ac ardystio’r cyfrifon a gyflwynwyd inni gan y Bwrdd Iechyd, a’u gosod gerbron y Senedd;
  • bodloni ein hunain bod gwariant ac incwm wedi eu cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd ac yn unol ag  awdurdodau; a
  • bodloni ein hunain bod y Bwrdd Iechyd wedi gwneud trefniadau priodol i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd, ac effeithiolrwydd wrth ddefnyddio adnoddau.

  Adroddwn ar ein canfyddiadau cyffredinol o dan y penawdau canlynol:

  • archwiliad o’r cyfrifon; a
  • threfniadau er mwyn sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd, ac effeithiolrwydd wrth ddefnyddio adnoddau.

  Ceir rhagor o fanylion yn ein handroddiad.

CAPTCHA