Newyddion

News pane

Diweddariad i’n Strategaeth Pobl

8 Gorff 2019 - 11:40yb

Am wybod sut fath o gyflogwr ydym ni a sut ydym yn edrych ar ôl ein staff?

Gweithredu anghyfreithlon mewn Cyngor Tref

19 Meh 2019 - 9:51yb

Methiannau o ran gwneud penderfyniadau a rheolaeth fewnol yn y Cyngor Tref yn arwain at golled o £234,000

Blwyddyn gynhyrchiol arall i archwilio cyhoeddus yng Nghymru

14 Meh 2019 - 10:52yb

Mae’r Adroddiad Blynyddol yn dangos bod Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyflawni ei holl raglen waith ar gyfer 2018-19 

Pedwar bwrdd iechyd yng Nghymru'n gorwario eto

12 Meh 2019 - 11:08yb

Rhywfaint o gynnydd cadarnhaol, ond nid oedd yr Archwilydd Cyffredinol yn gallu cymeradwyo cyfrifon pedwar bwrdd iechyd am y drydedd flynedd yn olynol 

Gallai gwasanaethau cyhoeddus golli hyd at £1 biliwn y flwyddyn yn sgil twyll

11 Meh 2019 - 12:08yb

Mae angen adnoddau ychwanegol i frwydro yn erbyn twyll a chadw’n gyfredol â dulliau cyfnewidiol twyllwyr

Yn dod cyn hir…

6 Meh 2019 - 4:54yp

Mae ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon newydd gael eu cymeradwyo!

Gwasanaethau cynllunio yn cael rhy ychydig o adnoddau ac yn tanberfformio

6 Meh 2019 - 12:00yb

Nid yw awdurdodau cynllunio yng Nghymru’n meddu ar y cydnerthedd y mae ei angen i gyflawni gwelliannau hirdymor, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Lansiwch yrfa sy’n cyfrif

24 Mai 2019 - 2:44yp

Mae rhaglenni i ôl-raddedigion a phrentisiaid gennym ar gael

Datgelu cynllun i wneud Swyddfa Archwilio Cymru yn fwy beiddgar ac yn fwy uchelgeisiol

2 Ebr 2019 - 12:02yb

Archwilydd Cyffredinol newydd Cymru yn cyhoeddi ei Gynllun Blynyddol cyntaf, ar y cyd â Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Rheoli Gwastraff yng Nghymru

27 Maw 2019 - 12:00yp

Edrychom ar sut ydym yn rheoli ein gwastraff yng Nghymru

Tudalennau