Newyddion

News pane

Gallai gwasanaethau cyhoeddus golli hyd at £1 biliwn y flwyddyn yn sgil twyll

11 Meh 2019 - 12:08yb

Mae angen adnoddau ychwanegol i frwydro yn erbyn twyll a chadw’n gyfredol â dulliau cyfnewidiol twyllwyr

Yn dod cyn hir…

6 Meh 2019 - 4:54yp

Mae ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon newydd gael eu cymeradwyo!

Gwasanaethau cynllunio yn cael rhy ychydig o adnoddau ac yn tanberfformio

6 Meh 2019 - 12:00yb

Nid yw awdurdodau cynllunio yng Nghymru’n meddu ar y cydnerthedd y mae ei angen i gyflawni gwelliannau hirdymor, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Lansiwch yrfa sy’n cyfrif

24 Mai 2019 - 2:44yp

Mae rhaglenni i ôl-raddedigion a phrentisiaid gennym ar gael

Datgelu cynllun i wneud Swyddfa Archwilio Cymru yn fwy beiddgar ac yn fwy uchelgeisiol

2 Ebr 2019 - 12:02yb

Archwilydd Cyffredinol newydd Cymru yn cyhoeddi ei Gynllun Blynyddol cyntaf, ar y cyd â Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Rheoli Gwastraff yng Nghymru

27 Maw 2019 - 12:00yp

Edrychom ar sut ydym yn rheoli ein gwastraff yng Nghymru

Angen mwy o bwyslais ar atal gwastraff

21 Maw 2019 - 12:00yb

Yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol, mae Llywodraeth Cymru wedi llwyddo i ganolbwyntio ar gynyddu ailgylchu, ond dylai atal gwastraff ddod yn gyntaf

Cynyddu'r paratoadau at Brexit 'heb gytundeb', ond mae'r darlun yn amrywio ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru

19 Chwef 2019 - 12:08yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn amlinellu negeseuon allweddol i holl gyrff cyhoeddus Cymru wrth iddynt gynllunio i reoli goblygiadau Brexit

Chwe cham tuag at graffu gwell yng Nghymru

12 Chwef 2019 - 12:00yb

Mae papur trafod a rhestr wirio wedi'u lansio er mwyn helpu i wella'r ffordd mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn cael eu dwyn i gyfrif

Diffygion o ran llywodraethu a rheoli ariannol mewn dau gyngor cymuned

30 Ion 2019 - 10:00yb

Mae adroddiadau er budd y cyhoedd a gyhoeddwyd heddiw (30 Ionawr 2019) gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn tynnu sylw at ddiffygion hirsefydlog mewn dau gyngor cymuned

Tudalennau