Angen newidiadau i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus er mwyn iddynt wireddu eu llawn botensial
Mae angen i BGCau ddechrau meddwl a gweithredu’n wahanol, a chael y rhyddid i weithio’n fwy hyblyg
Gorwario gan gyngor yn disbyddu’r cronfeydd wrth gefn
Methiannau mewn llywodraethiant ariannol yn golygu bod Cyngor Tref wedi gorwario £100,000
Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’ – diweddariad
Yr Archwilydd Cyffredinol yn anfon llythyr at Bwyllgor y Cynulliad
Lansiwch yrfa sy’n cyfrif
Mae ceisiadau ar gyfer ein rhaglen i raddedigion bellach ar agor
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Hyd

Bydd y seminar yma’n arddangos ystod o offer digidol a sut allant wella...

Chwef

Gwasgwch ‘cael tocynnau’ i gofrestru eich diddordeb am y digwyddiad. Bydd...

Maw

Gwasgwch ‘cael tocynnau’ i gofrestru eich diddordeb am y digwyddiad. Bydd...

Newyddion eraill