Mae angen i lywodraeth leol wneud rhagor i ddatblygu diwylliant data cadarn
Aeddfedrwydd llywodraeth leol o ran y defnydd o ddata
Rheoli Gwastraff yng Nghymru: Ailgylchu Trefol
Ailgylchu ar gynnydd yng Nghymru ac mae’r dulliau yn fwy cyson
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Maw

Mae'r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal digwyddiad mewn partneriaeth ag Arolygu...

Newyddion eraill