Sefydliad agored a thryloyw

/sites/default/files/download_documents/transparency_statement_welsh.pdfMae'r adran hon yn nodi sut y gallwch ofyn am wybodaeth gennym ac yn rhoi rhai dolenni uniongyrchol i wybodaeth sydd o fudd cyhoeddus ehangach.

Rydym yn ymrwymedig i fod yn agored a thryloyw wrth gynnal ein busnes ac wrth gyfathrebu â'r cyhoedd.

Mae'r Datganiad Tryloywder [PDF 341KB agorir mewn ffenest newydd] yn amlinellu gwybodaeth am ein waith a'r threfniadu i ddiwallu safonau ansawdd a moesoldeb sy'n berthnasol i'r proffesiwn archwilio.

Trefniadau ansawdd archwilio ariannol 

Wrth gynnal ein harchwiliadau o gyfrifon, rydym yn cydymffurfio â Safonau Rhyngwladol ar Archwilio [agorir mewn ffenest newydd], gan gynnwys Safonau Rhyngwladol ar gyfer Rheoli Ansawdd.

Mae rheolaeth dros ansawdd archwiliadau yn rhan ganolog ein prosesau archwilio a’r trefniadau goruchwylio sy'n rhan o'r prosesau hynny. Mae gennym hefyd drefniadau ar gyfer adolygiadau ansawdd mewnol ac allanol, sy'n berthnasol i waith a wneir gan staff SAC a chan gwmnïau sydd ar gontract.

Am y tro cyntaf yn 2013-14, gwnaethom gomisiynu hefyd Adran Sicrwydd Ansawdd yr ICAEW i gynnal adolygiad o bob gweithdrefn swyddfa SAC a’n trefniadau sicrwydd ansawdd archwilio ariannol. 

Darllenwch yr Adolygiad Sicrwydd Ansawdd ICAEW [PDF 744KB agorir mewn ffenest newydd] (Saesneg yn unig).

Taliadau cydnabyddiaeth rheolwyr hŷn a pholisi tâl

Mae ein Polisi Tâl [agorir PDF 252KB mewn ffenestr newydd] yn gymwys i holl weithwyr Swyddfa Archwilio Cymru.

Ceir manylion taliadau cydnabyddiaeth ein rheolwyr hŷn yn yr Adroddiad Cydnabyddiaeth o fewn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon.

Gweler Hefyd: Graddfeydd ffioedd a gosod ffioedd