Digwyddiadau

Mae digwyddiadau’n rhan bwysig o’r gwaith rydyn ni’n ei wneud i hybu gwelliant mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Maent yn darparu cyfleoedd i ymgysylltu, i gynnal trafodaethau, dysgu a rhwydweithio ar amrywiaeth o bynciau sy’n berthnasol i’r sector cyhoeddus heddiw.

Bob blwyddyn, rydyn ni’n cynnal nifer o ddigwyddiadau. Mae llawer ohonynt yn gweminar/seminarau dysgu a rennir. Mae’r gweithdai hyn yn dwyn ynghyd unigolion o hyd a lled sector cyhoeddus Cymru i rannu syniadau ac arfer da ar faterion penodol.

Digwyddiadau cyn 2012

Galwch gael gafael ar digwyddiadau a gyhoeddwyd cyn 2012 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd].

Gweler Hefyd: Adnoddau arfer da