Ymgynghoriadau

Gael gwybodaeth am ein hymgynghoriadau cyfredol a blaenorol.

Papur Trafod: Symleiddio Trefn Ffioedd Gymhleth

Mae'r papur trafod hwn yn esbonio pam bod trefn ein ffioedd bresennol yn rhy gymhleth ac mae'n ceisio barn ar ffyrdd o'i symleiddio.

Lawrlytho'r ddogfen ymgynghoriad [PDF 0.4MB agorir mewn ffenest newydd]