Thumbnail image of the report cover
 • clawr yr adroddiad
  Gwneud y Mwyaf o Arian yr UE – y Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a’r…
 • Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Blynyddol…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bro Morgannwg – Cymhwyso’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy mewn…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adroddiad Archwilio…
 • Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
  Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Asesiad Strwythuredig 2022
Cynllun Ffioedd 2022-23
02 Chwefror 2022

Rydym wedi cyhoeddi'r Cynllun Ffioedd ar gyfer 2022-23, a gymeradwywyd gan y Senedd, sy'n darparu'r sail inni godi ffioedd. 

Mae'r Cynllun Ffioedd yn adlewyrchu ein Hamcangyfrif a gymeradwywyd ar gyfer 2022-23 ac yn nodi’r:

 • Deddfiadau yr ydym yn codi ffioedd archwilio oddi tanynt
 • Trefniadau ar gyfer pennu'r ffioedd hynny, sy'n cynnwys naill ai:
  - Graddfeydd ffioedd sy'n nodi ystodau ffioedd ar gyfer meysydd penodol o waith archwilio mewn llywodraeth leol; neu
  - Gyfraddau ffioedd ar gyfer gwaith na chynhwysir o dan raddfeydd ffioedd.

Hoffem gael eich adborth