Thumbnail image of the report cover
Cynllun Ffioedd 2022-23
02 Chwefror 2022

Rydym wedi cyhoeddi'r Cynllun Ffioedd ar gyfer 2022-23, a gymeradwywyd gan y Senedd, sy'n darparu'r sail inni godi ffioedd. 

Mae'r Cynllun Ffioedd yn adlewyrchu ein Hamcangyfrif a gymeradwywyd ar gyfer 2022-23 ac yn nodi’r:

  • Deddfiadau yr ydym yn codi ffioedd archwilio oddi tanynt
  • Trefniadau ar gyfer pennu'r ffioedd hynny, sy'n cynnwys naill ai:
    - Graddfeydd ffioedd sy'n nodi ystodau ffioedd ar gyfer meysydd penodol o waith archwilio mewn llywodraeth leol; neu
    - Gyfraddau ffioedd ar gyfer gwaith na chynhwysir o dan raddfeydd ffioedd.

Hoffem gael eich adborth