Strategaeth Ddynamig

18 Mawrth 2021
  • Mawrth 2021 - Fel rhan o'n wythnos ddysgu arlein 'Gwneud synnwyr o argyfwng: Dysgu o Bandemig COVID-19' bu i ni gynnal gweminar byw ar Strategaeth Ddynamig.

    Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym i gyd wedi gweld llawer iawn o newid ac ansicrwydd. Bu'n rhaid i arweinwyr o bob rhan o wasanaethau cyhoeddus wneud penderfyniadau cyflym ac anodd mewn sefyllfa sy'n newid yn gyflym.

    Video