Pam bod defnyddio data'n effeithiol yn ein galluogi I wneud penderfyniadau gwell: Gweminar

Hydref 2018 - Yn y gweminar, buom yn trafod yr angen i newid y diwylliant a'r meddwlfryd o ran data er mwyn gwneud y gorau o'n defnydd o ddata ac i alluogi gwneud penderfyniadau sy'n cael eu llywio gan ddata.

digital

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ein hannog i feddwl ac i weithredu mewn ffordd wahanol, ac mae hyn yn golygu defnyddio data gwahanol a meddwl am y data a ddefnyddir gennym mewn ffordd wahanol er mwyn helpu i lywio'r penderfyniadau a wnawn.  Trafodom swyddogaeth y gall ac y dylai’r data ei chwarae wrth newid y ffordd yr ydym yn gweithio a dod yn Gymru Rydym Eisiau erbyn 2050, a'r arweinyddiaeth, yr offer a'r sgiliau y bydd eu hangen arnom i ddefnyddio'r data hwnnw'n effeithiol.