Llammu Ymlaen: Defnyddio profiadau uniongyrchol i adeiladu dyfodol mwy cydnerth

01 Chwefror 2022
 • Mae'r adnodd yma ar gyfer y rhai a fynychodd neu a gofrestrodd ar gyfer digwyddiad arlein Llamu Ymlaen: Defnyddio profiadau uniongyrchol ar gyfer adeiladu dyfodol mwy cydnerth ar 9fed Rhagfyr 2021, neu unrhywun sydd a diddordeb mewn cydnerthedd sefydliadol. 

  Recordiad digwyddiad Llamu Ymlaen a gynhaliwyd ar 9fed Rhagryf 2021. Wedi eu cynnwys hefyd mae'r sleidiau a ddefnyddwyd gan y cyflwynwyr yn ogystal a gwybodaeth ychwanegol.

  Title Size Link
  Sleidiau Liza Van Der Merwe 1.2 MB Link
  Briff Polisi - Fframwaith Cydnerthedd ar gyfer Gwasanaethau Hanfodol (dogfen saesneg) 917.53 KB Link
  Defnyddio Synnwyr o Gydlynedd er wyn Magu Cydnerthedd (dogfen saesneg) 196.12 KB Link
  Fframwaith ar Gyfer Cysyniadu ac Asesu Systemau Cymdeithasol-Dechnegol (dogfen saesneg) 554.96 KB Link
  Llunio Ystyr fel Dull o Asesu Cydnerthedd (dogfen saesneg) 2.09 MB Link
  Sleidiau David Petrie 4.01 MB Link
  Sleidiau Wendy Walters 191.23 KB Link