Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

01 Rhagfyr 2021
 • Rhannwch eich barn

  Hoffem glywed am eich profiad o asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb a'u defnydd wrth wneud penderfyniadau.

  Yng Nghymru, mae gan gyrff cyhoeddus ddyletswyddau penodol hefyd i asesu effaith eu penderfyniadau ar bobl â nodweddion gwarchodedig o dan y Ddeddf.

  Rydym yn edrych ar sut mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn cyflawni'r cyfrifoldebau hyn ac mae ganddynt ddiddordeb arbennig mewn nodi unrhyw arfer da a fydd yn helpu i gefnogi cyrff cyhoeddus i wella.

  A yw cyrff cyhoeddus yn ymgynghori ac yn gofyn y cwestiynau cywir ar yr adeg gywir i lywio eu penderfyniadau? Sut y gallai cyrff cyhoeddus wella eu hasesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb? Ydych chi erioed wedi herio asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb?

  P'un a ydych yn gweithio mewn sefydliad sy'n cynrychioli pobl â nodweddion gwarchodedig neu sy'n aelod o'r cyhoedd, hoffem glywed gennych.

  Cwblhewch ein harolwg ar-lein [agorir mewn ffenest newydd]