Cyhoeddiad

 • clawr yr adroddiad
  Arallgyfeirio Incwm ar gyfer Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yng Nghymru
  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar yr heriau sy’n wynebu Awdurdodau Parciau Cenedlaethol o ran mynd ar drywydd ffrydiau incwm newydd sydd o gymorth i gyflawni eu diben statudol.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir y Fflint – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir y Fflint.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2022
  Mae ffocws allweddol y gwaith wedi bod ar drefniadau corfforaethol yr Ymddiriedolaeth ar gyfer sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n effeithlon, yn effeithiol ac yn…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022
  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’n gwaith archwilio yn 2022 yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a wnaed i gyflawni fy nghyfrifoldebau dan…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad Rheoli Perfformiad
  Gwnaethom adolygu trefniadau rheoli perfformiad y Cyngor er mwyn sefydlu pa mor dda y maent yn hysbysu'r Cyngor o gynnydd wrth gyflawni ei flaenoriaethau. Pan gafodd yr…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bro Morgannwg – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Asesiad Strwythuredig 2022
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2022 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.