Cyngor Sir Ynys Môn – Cyflawni â Llai: Gwasanaethau Hamdden

delwedd yn dangos Cyflawni â Llai: Gwasanaethau Hamdden Cyngor, Sir Ynys Môn – clawr yr adroddiad Cyngor Sir Ynys Môn a logo Swyddfa Archwilio Cymru
Cyngor Sir Ynys Môn – Cyflawni â Llai: Gwasanaethau Hamdden
12 Chwefror 2021

Mae'r adolygiad hwn yn ddilyniant i adroddiad cenedlaethol 2015 yr Archwilydd Cyffredinol, Cyflawni â Llai - Gwasanaethau Hamdden. Mae'n ystyried effaith gostyngiadau yng nghyllid llywodraeth leol ar wasanaethau hamdden y Cyngor ac effeithiolrwydd trefniadau'r Cyngor ar gyfer cyflenwi'r gwasanaethau hynny.

Mae'r Cyngor wedi parhau i ddarparu ei ganolfannau hamdden â llai o adnoddau ac mae ganddo weledigaeth glir ar gyfer dyfodol y gwasanaeth, ond mae cyfleusterau sydd mewn cyflwr gwael yn her ariannol.

We'd like your feedback