Cyngor Sir Ynys Môn – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Bro Morgannwg. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Cyngor Sir Ynys Môn – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
12 Chwefror 2021

Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

We'd like your feedback