Delwedd clawr blaen Cyngor Sir Ddinbych – Llamu Ymlaen
Cyngor Sir Ddinbych – Llamu Ymlaen
07 Mehefin 2022

Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw dull strategol y Cyngor yn cryfhau ei allu i drawsnewid? Wrth wneud y gwaith hwn, gwnaethom nodi rhywfaint o effaith uniongyrchol y pandemig yn ogystal â rhai materion gweithredol a llywodraethu a waethygwyd gan y pandemig.

Yn gyffredinol, canfuom fod y Cyngor wrthi’n datblygu ei Brosiect Ffyrdd Newydd o Weithio, a fydd yn effeithio ar ei asedau adeiladau a’i weithlu, gan integreiddio’r gweithgaredd hwn â strategaethau ehangach, ac wrth edrych ymhellach ymlaen, a fydd yn cryfhau ystyriaeth y Cyngor o’r egwyddor datblygu cynaliadwy.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth