Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol:
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol
29 Ebrill 2022

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig cam dau yr Archwilydd Cyffredinol yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Ar y cyfan, canfuom fod gan y Bwrdd Iechyd drefniadau effeithiol ar gyfer y Bwrdd a phwyllgorau, ei fod yn ymrwymedig i wasanaethau o ansawdd da a lles staff, a bod ganddo gynlluniau sydd wedi datblygu’n dda ac sydd bellach yn cael eu monitro’n rheolaidd. Mae nifer o ddulliau arloesol wedi cael eu mabwysiadu i roi cymorth gyda chraffu a sicrwydd, ac er bod trefniadau gweithredol ar gyfer llywodraethu risg ac ansawdd wedi achosi rhai risgiau, mae camau i’w gwella bellach ar waith.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth