Events

 • Gweminar Dysgu a Rennir - Archwilio Mewnol
  Trawsgrifiad Fideo [PDF 176KB Agorir mewn ffenest newydd
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Ail-lunio gwasanaethau gyda'r cyhoedd
  Trawsgrifiad Fideo (Word)
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Atgyfnerthu’r Cysylltiadau
  Trawsgrifiad fideo [PDF 187KB Agorir mewn ffenest newydd]
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Trosglwyddo Tir ac Eiddo
  Cynhaliwyd y seminar rhyngweithiol rhad ac am ddim yma gan Swyddfa Archwilio Cymru, Gweithgor Asedau Cenedlaethol ac Arfer Da Cymru, er mwyn dwyn y
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Rheoli Cyfleusterau
  Trawsgrifiad fideo [Word 14.5KB Agorir mewn ffenest newydd]
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Rhoi Rhinwedd i’r Rhithwir
  Mae Awdurdod Gwella (yr Alban) wedi amcangyfrif bod Awdurdodau Lleol yr Alban yn gwario £6-8 miliwn bob blwyddyn i gyhoeddi hysbysiadau statudol me
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Mabwysiadu Dulliau Ataliol
  Trawsgrifiad fideo [PDF 176KB Agorir mewn ffenest newydd
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Seminar ar Fil Cenedlaethau'r Dyfodol
  Trawsgrifiad fideo [PDF 191KB Agorir mewn ffe
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus
  Cynhaliwyd y digwyddiad yn Stadiwm Dinas Caerdydd ym mis Mehefin 2012 ac roedd yn cynnwys amrediad o siaradwyr diddorol yr oeddent yn mynd i'r afae
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Dyletswydd datblygu cynaliadwy newydd ar gyfer cyrff cyhoeddus yng Nghymru
  Dywedodd Prif Weinidog Cymru, ynghylch cyflwyno'r rhaglen ddeddfwriaethol ar gyfer 2011-2016, 'Mae cynaliadwyedd wrth wraidd agenda Llywodraeth Cym
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Seminar Rheoli Grantiau
  Nod y seminarau oedd:
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Gwella Presenoldeb yn y Sector Cyhoeddus - Seminar 2
  Roedd gan wahanol sefydliadau sy’n gysylltiedig â thema’r seminar, gan gynnwys Hafal, Mind Cymru a Galw Iechyd Cymru, stondinau yn y digwyddiad yn
  1970-01-01
  00:00
  00:00

Each year, we hold a number of good practice events. Most of them are shared learning seminars/webinars.

These workshops bring together individuals from across the Welsh public sector to share ideas and good practice on specific issues.

When you sign up to an event that we have organised we collect specific information about you as a delegate, facilitator or contributor. Find out more in our privacy policy.

Good practice resources

Visit the good practice section to access all the resources from our shared learning events.