clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
Cyngor Sir Penfro – Gosod Amcanion Llesiant
29 Awst 2023

Yn yr adolygiad hwn, roeddem yn ceisio ateb y cwestiwn: i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion llesiant newydd?

Ein canfyddiad oedd bod y Cyngor wedi cymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion llesiant newydd, ond bod angen iddo gryfhau ei drefniadau ar gyfer cynnwys dinasyddion a monitro ei gynnydd.

Hoffem gael eich adborth