clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2022

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2022 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Yn gyffredinol, canfuom fod gan y Bwrdd Iechyd drefniadau llywodraethu da ar waith ar lefel gorfforaethol, gyda gweledigaeth strategol glir, gwella systemau sicrwydd, a ffocws cryf ar staff a chleifion.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA