Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  •  Yn gyffredinol, canfuom fod gan y Bwrdd Iechyd drefniadau effeithiol ar y cyfan i sicrhau llywodraethu da; fodd bynnag, mae cyfleoedd yn bodoli i wella rhai 
    o'r trefniadau hyn ymhellach. Mae mynd i'r afael â'r heriau ariannol sy'n wynebu'r Bwrdd Iechyd ar hyn o bryd a pharatoi Cynllun Gwasanaethau Clinigol hirdymor a Chynllun Tymor Canolig Integredig y gellir ei gymeradwyo yn parhau i fod yn flaenoriaethau allweddol i'r Bwrdd.  

CAPTCHA